Aliceco logo

Aliceco logo

Aliceco tuottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja raskaille ajoneuvoille sekä viestintä ratkaisuja busseihin. Logon vihreä väri viittaa ympäristöystävällisyyteen.  
Aliceco producerar ekologiska lösningar till tunga fordon och kommunikations lösningar till bussar. Logons gröna tar fram det ekologiska tankesättet.