Grubbo logo

Grubbo logo

Logo design för all aktivitetsparken Grubbo i Bennäs. Grubbo betyder grop på dialekt vilket man kan se i logon genom olika färgfält.